Funksjonshemmede dating side


Mange har påpekt at alle disse enkeltelementene ikke alltid henger godt nok sammen.Blant annet kritiserte det såkalte Rettighetsutvalget regjeringen for manglende sammenheng i tilbudet for mennesker med utviklingshemning.Det skal være tilrettelagt for at alle skal kunne benytte seg av transportmidler for å komme seg dit de skal.

funksjonshemmede dating side-55

I stedet erklærte fagpolitisk leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Berit Therese Larsen: – Dette er en festdag!

Planen som regjeringen vil lage, skal være todelt, med en strategidel og en handlingsplan.

Organisasjonene hadde nok en gang forberedt seg på å etterlyse en helhetlig plan for å likestille funksjonshemmede i samfunnet.

Men da Solveig Horne ved innledningen til møtet slapp nyheten om at regjeringen nettopp hadde vedtatt å sette i gang arbeidet med en slik plan, måtte manuskriptene legges bort.

Universell utforming betyr at produkter, bygninger, utemiljøer og kommunikasjonsmidler skal være tilgjengelig for alle - uansett om man har en funksjonshemning eller ikke. at nettsider skal være godt tilpasset blinde som bruker leselist og at busser og tog skal være lett å bruke selv om man sitter i rullestol.